Акредитація освітніх програм

Усі освітні програми Маріупольського державного університету рівня бакалавр, магістр та доктор філософії проходять акредитаційні експертизи відповідно до законодавства України.

Нижче наведені висновки експертних груп, галузевих експертних рад та Національного агентства із забезпечення якості.

Відомості про самооцінювання освітніх програм
Накази про призначення експертів
Програми візитів експертів
Експертні висновки (до нової процедури акредитації)