Переведення, поновлення та паралельне навчання


Поновлення, переведення, вступ на паралельне навчання студентів Маріупольського державного університету або інших закладів вищої освіти відбувається відповідно до «Положення про порядок переведення, поновлення та вступу на паралельне навчання у МДУ». Навчання здійснюється на контрактній основі. 

Увага! Переведення або поновлення на І курс не допускається.

 


MRPL UNIbot  – цифровий колега приймальної комісії МДУ.
 

Контакти приймальної комісії: 
вул. Преображенська, 6/4, І поверх, каб. 1 
м. Київ, Україна
+380 96 7437443 
[email protected] 
 


Вступник заповнює заяву, прикріплюючи:

 • ? паспорт (1, 2 сторінка та прописка) або ID-картка з двох сторін з витягом про реєстрацію місця проживання;
 • ідентифікаційний код;
 • фото;
 • військовий квиток (для чоловіків);
 • атестат про повну загальну середню освіту + додаток;
 • сертифікати ЗНО (НМТ);
 • академічну довідку;
 • заяву
Перелік необхідних документів для вступу на паралельне навчання
 • заява на ім’я ректора та подання, які візуються деканом факультету, куди планує вступити студент для паралельного навчання, та начальником навчального відділу МДУ про перевірку даних про студента в ЄДЕБО; 
 • довідка з деканату факультету, на якому навчається студент, про виконання навчального плану в повному обсязі; 
 • засвідчена деканатом копія залікової книжки (індивідуального плану) студента; 
 • копії паспорта й довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (із пред’явленням оригіналів); 
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці – для чоловіків (із пред’явленням оригіналів); 
 • 4 кольорові фотокартки 3х4 см.
Перелік необхідних документів для поновлення на навчання
 • заява на ім’я ректора та подання, які візуються деканом факультету, на який поновлюється студент, щодо наявності/відсутності академічної різниці, та начальником навчального відділу про перевірку даних про студента в ЄДЕБО; 
 • академічна довідка, оформлена належним чином; 
 • у разі поновлення з недержавного закладу вищої освіти подається копія сертифіката про акредитацію навчального закладу, засвідчена печаткою закладу вищої освіти; 
 • документ про повну загальну середню освіту та додаток до нього (документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) та додаток до нього); 
 • сертифікат(и) Українського центру оцінювання якості освіти (у разі, якщо зарахування на перший курс відбувалося за результатами зовнішнього незалежного оцінювання); 
 • копії паспорта й картки фізичної особи – платника податків (із пред’явленням оригіналів); 
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці – для чоловіків (із пред’явленням оригіналів); 
 • 4 кольорові фотокартки 3х4 см.
Перелік необхідних документів для переведення в межах МДУ
 • заява на ім’я ректора з обов’язковими візами: декана факультету, на якому навчається студент, щодо згоди на переведення (у разі переведення на інший факультет – візи деканів факультетів, із якого переводиться та куди переводиться студент), бухгалтерії про наявність/відсутність заборгованості за оплату навчання (у разі навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб), начальника навчального відділу МДУ про перевірку даних про студента в ЄДЕБО; 
 • оригінал залікової книжки (індивідуального плану) студента; 
 • копії паспорта й довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (із пред’явленням оригіналів); 
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці – для чоловіків (із пред’явленням оригіналів); 
 • 4 кольорові фотокартки 3х4 см.
Перелік необхідних документів для переведення з іншого закладу вищої освіти
 • оригінал заяви про надання дозволу на переведення з письмовою згодою ректора (директора) закладу вищої освіти, у якому навчається студент (заява має бути засвідчена печаткою закладу вищої освіти); 
 • копія оформленої належним чином навчальної картки студента, засвідчена печаткою закладу вищої освіти, у якому навчається студент; 
 • копія залікової книжки (індивідуального плану) студента, засвідчена печаткою закладу вищої освіти, у якому навчається студент; 
 • у разі переведення студентів із недержавних закладів вищої освіти подається копія сертифіката про акредитацію закладу освіти, засвідчена печаткою закладу вищої освіти; 
 • копії паспорта й картки фізичної особи – платника податків (із пред’явленням оригіналів); 
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці – для чоловіків (із пред’явленням оригіналів); 
 • 4 кольорові фотокартки 3х4 см.
Програми індивідуальних усних співбесід
Розклад індивідуальних усних співбесід