Вісник МДУ

Вісник Маріупольського державного університету є науковим фаховим виданням, представленим у п'яти серіях: «Філологія», «Історія. Політологія», «Економіка», «Право», «Філософія, культурологія, соціологія». Він висвітлює публікації результатів науково-дослідних робіт, теоретичних та експериментальних досліджень з актуальних проблем відповідних наукових напрямів.

Відкритий доступ до збірника забезпечує потреби суспільства у нових знаннях. Крім того, він створює інформаційне поле для обговорення нових теорій із міждисциплінарних досліджень, сприяє налагодженню творчих зв’язків між науковими і виробничими колективами, залученню вчених різних відомств до співпраці.

Вісник МДУ включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International. Ознайомитися із усією серію наукового видання можна також через найбільшу у світі бібліографічну базу даних WorldCat і пошукову службу Bielefeld Academic Search Engine (BASE).