Спеціалізовані вчені ради

Маріупольський університет є частиною європейського простору вищої освіти, тому використовує відкриті та публічні механізми розгляду й захисту кваліфікаційних робіт для присудження ступеня доктора філософії (PhD).

Проведення захисту відбувається на засіданні разових спеціалізованих вчених рад. Їхній склад формується із науковців, які є експертами за тематикою, обраною здобувачем для свого дослідження.

На цій сторінці Ви знайдете повну інформацію про захисти, що відбулися або плануються в Маріупольському університеті, а також Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії.

ДФ 12.093.015 (здобувач Горюнова К.А.)

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії Горюнової К.А. на тему: «Управління сталим розвитком індустрії туризму» за спеціальністю 073 Менеджмент.

Науковий керівник - Стойка Андрій Васильович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри маркетингу та туризму навчально-наукового інституту управління Маріупольського державного університету


Дата захисту: 05.02.2024 о 10.00
Відеотрансляція захисту (Zoom)
Ідентифікатор конференції 817 6006 6314 
Код доступу 624987

Електронна печатка МДУ
Протокол перевірки

ДФ 12.093.014 (здобувач Митрощенко В.І.)

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії Митрощенко В.І. на тему: «Трансформація партійної системи Великої Британії в умовах Brexit» за спеціальністю 052 Політологія.

Науковий керівник - Балабанов Костянтин Васильович, доктор політичних наук, професор кафедри політології та міжнародних відносин Маріупольського державного університету

Дата захисту: 21.12.23 о 12.00
Відеотрансляція захисту (Zoom)
Ідентифікатор конференції 867 6455 3424
Код доступу 187065

Електронна печатка МДУ
Протокол перевірки

ДФ 12.093.013 (здобувач Караман К.В.)

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії Караман К.В. на тему: «Євроскептицизм в програмних документах радикальних парламентських партій країн ЄС» за спеціальністю 052 Політологія.

Науковий керівник - Балабанов Костянтин Васильович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології та міжнародних відносин

Дата захисту: 27.12.23 о 12.00
Відеотрансляція захисту (Zoom)
Ідентифікатор конференції 853 1046 1444
Код доступу 950763
 

 

Електронна печатка МДУ
Протокол перевірки

 

ДФ 12.093.012 (здобувач Сухова К.К.)

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії Сухової К.К. на тему: «Організаційний механізм державного управління наданням соціальних послуг у територіальних громадах» за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.

Науковий керівник - Тарасенко Денис Леонідович, доктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту управління Маріупольського державного університету

Дата захисту: 21.12.2023 о 10.00
Відеотрансляція захисту (Zoom)
Ідентифікатор конференції 885 3412 5587
Код доступу 578630

Електронна печатка МДУ
Протокол перевірки

ДФ 12.093.011 (здобувач Ломакіна Т.А.)

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії Ломакіної Т.А. на тему: «Механізм комунікаційної взаємодії суб’єктів державного та недержавного секторів у системі публічного управління в Україні» за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.

Науковий керівник - Чечель Анна Олександрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Маріупольського державного університету

Дата захисту: 20.12.2023 р. о 11.00
Відеотрансляція захисту (Zoom)
Ідентифікатор конференції 874 7233 2297
Код доступу 767978

 

Електронна печатка МДУ
Протокол перевірки

ДФ 12.093.010 (здобувач Періч О.)

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії Періч О. на тему: «Національні меншини у політичних процесах Республіки Словенія» за спеціальністю 052 Політологія.

Науковий керівник - Пахоменко Сергій Петрович,кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політології та міжнародних відносин Маріупольського державного університету

Дата захисту: 18.12.2023 о 10.00
Відеотрансляція захисту (Zoom)
Ідентифікатор конференції 846 6760 4260
Код доступу 467596

Електронна печатка МДУ
Протокол перевірки

ДФ 12.093.009 (здобувач Мендрін О.В.)

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії Мендріна О.В. на тему: «Стратегії та практики конструювання макрополітичної ідентичності: Україна в контексті світового досвіду» за спеціальністю 052 Політологія.

Науковий керівник - Пашина Наталія Полікарпівна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології та міжнародних відносин Маріупольського державного університету

Дата захисту: 06.12.2023 о 10.00
Відеотрансляція захисту (Zoom)
Ідентифікатор конференції 892 3427 4981
Код доступу 890314

Електронна печатка МДУ
Протокол перевірки

ДФ 12.093.008 (здобувач Махсма С.Г.)

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії Махсма С.Г. на тему: «Локальні політичні ідентичності як ресурс розвитку територіальних громад» за спеціальністю 052 Політологія.

Науковий керівник - Балабанов К.В., доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології та міжнародних відносин Маріупольського державного університету

Дата захисту: 20.12.2023 о 10.00
Відеотрансляція захисту (Zoom)
Ідентифікатор конференції 851 3249 9052
Код доступу 752484

Електронна печатка МДУ
Протокол перевірки

ДФ 12.093.007 (здобувач - Федоров Е.В.)

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії Федорова Едуарда Володимировича на тему: «Формування економічної безпеки України в контексті сучасних глобальних викликів» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини».  Науковий керівник - Булатова Олена Валеріївна, перший проректор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин економіко-правового факультету Маріупольського державного університету (м. Київ).

Дата захисту:  30.11.2023 об 11.00
Відеотрансляція захисту (Zoom) 
Ідентифікатор конференції 823 7004 9214 
Код доступу 2023 

Електронна печатка МДУ
Протокол перевірки

ДФ 12.093.006 (здобувач - Карпенко О.І)

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії Карпенка Олександра Івановича на тему: «Забезпечення економічної безпеки національних економік в умовах глобальної регіоналізації» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник - Булатова Олена Валеріївна, перший проректор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин економіко-правового факультету Маріупольського державного університету (м. Київ) 

Дата захисту: 30.11.2023 о 13.00
Відеотрансляція захисту (Zoom) 
Ідентифікатор конференції 844 3240 5734 
Код доступу 2023 

Електронна печатка МДУ
Протокол перевірки

ДФ 12.093.005 (здобувач - Чернецький С.С.)

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії Чернецького Сергія Сергійовича на тему: «Інформаційно-комунікаційне забезпечення сталого демократичного врядування в Україні» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Науковий керівник: Чечель Анна Олександрівна, доктор економічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри публічного управління та адміністрування Навчально-наукового інституту управління Маріупольського державного університету (м. Київ). 

Дата захисту: 29 червня 2023 року о 9:00 
Відеотрансляція захисту (Zoom) 
Ідентифікатор конференції 847 060 4418 
Код доступу 2023 

 

ДФ 12.093.004 (здобувач - Татай Е.О.)

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Татая Едуарда Олександровича на тему: «Громадянська активність в Україні: сутність, структура та динаміка розвитку» Спеціальність 052 Політологія. Науковий керівник: Пашина Наталія Полікарпівна, доктор політичних наук, професорка, професорка кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного університету. 

 

ДФ 12.093.003 (здобувач - Бондаренко П.С.)

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Бондаренко Поліни Сергіївни на тему: «Жіночий досвід сталінських репресій 1930-х рр. (на матеріалах УРСР)» Спеціальність 032 «Історія та археологія». Науковий керівник: Шліхта Наталія Василівна, кандидатка історичних наук, доцентка, завідувачка кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

 

ДФ 12.093.002 (здобувач - Лубінець Д.В.)

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Лубінця Дмитра Валерійовича: «Лобізм у політичній системі: закордонний досвід для України». Спеціальність 052 «Політологія». Науковий керівник: д.політ.н., професор, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного університету, член-кореспондент НАПН України Балабанов Костянтин Васильович. 

 

ДФ 12.093.001 (здобувач - Копань А.В.)

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Копань Анастасії Вячеславівни на тему: «Повсякденне життя працівників металургійної промисловості України в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.». Спеціальність 032 «Історія та археологія». Науковий керівник: д.і.н., професор, завідувач кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету Романцов Володимир Миколайович. 

 

ДФ 11.107.005 (здобувач - Кравченко О.В.)

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Кравченко Олени Вікторівни на тему: «Інноваційні механізми публічного управління інформаційними потоками на засадах реформування територіальної організації влади». Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування.  Науковий керівник: Токарева Валентина Іванівна, доктор наук з державного управління, професорка.