Громадське обговорення


Маріупольський університет виносить на громадське обговорення такі проєкти документів і освітніх програм. Усі проєкти містять інформацію про зворотний зв'язок, за яким ми очікуємо на рекомендації та зауваження:

Проєкт Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників у новій редакції 13.05.2024

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою: [email protected] до 28.05.2024

Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування» для другого (магістерського) рівня 9.05.2024

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою: [email protected] до 24.05.2024

Проєкт Статуту МДУ (нова редакція)

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою: [email protected] до 06.05.2024

Проєкт Положення про проведення конкурсу на кращого викладача МДУ

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою: [email protected] до 22.04.2024

Зміни до Положення про рейтингове оцінювання структурних підрозділів 18.03.2024

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою:[email protected] до 01.04.2024

Зміни до Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників, обрання за конкурсом 11.03.2024
Проєкт Стратегії інтернаціоналізації МДУ на 2024-2027 рр. 05.02.2024

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою: [email protected]  до 20.02.2024

Зміни до Положення про порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Маріупольського державного університету 25.01.2024

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою: [email protected] до 08.02.2024

Зміни до Положення про Центр розвитку людського потенціалу

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою: [email protected] до 02.02.2024

Положення про Дослідницький Центр медіа, комунікацій та цифрових мистецтв Маріупольського державного університету 27.11.2023

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою: [email protected] до 11.12.2023

Проєкт Положення по експертну комісію Маріупольського державного університету 21.11.2023

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою: [email protected] до 05.12.2023

Положення про юридичний відділ Маріупольського державного університету (нова редакція) 21.11.2023

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою: [email protected] до 05.12.2023

Проєкт Положення про відділ інформації та зв'язків з громадськістю (нова редакція) 21.11.2023

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою: [email protected] до 05.12.2023

Положення про відділ кадрів Маріупольського державного університету (нова редакція) 20.11.2023

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою: [email protected] до 04.12.2023

Проєкти Положень про загальний відділ (нова редакція) 21.11.2023
Порядок формування рейтингу (в новій редакції) 20.11.2023

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою: [email protected]   до 01.12.2023

Положення про організацію набору та навчання іноземців та осіб без громадянства у Маріупольському державному університеті 15.11.2023
Положення про організацію викладання навчальних дисциплін англійською мовою у Маріупольському державному університеті 07.11.2023
Положення про підготовку наукових та навчальних видань у Маріупольському державному університеті 17.10.2023
Положення про Центр визнання кваліфікацій 10.09.2023

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою [email protected] до 25.09.2023

Положення про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків 15.08.2023

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою [email protected] до 28.08.2023

Положення про факультет/навчально-науковий інститут МДУ (нова редакція) 05.06.2023

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою [email protected] до 19.06.2023

Положення про впровадження дуальної форми здобуття вищої освіти в МДУ 22.05.2023
Положення про вибіркові дисципліни у новій редакції 20.05.2023

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою: [email protected] до 02.06.2023

Стратегія розвитку МДУ на 2021-2025 роки 03.08.2023

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою: [email protected]  до 20.08.2023

Положення Про студентське наукове товариство 28.04.2023

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою [email protected] до 19.05.2023

Положення про розробку, моніторинг, перегляд, удосконалення та закриття освітніх програм у Маріупольському державному університеті 19.04.2023
Положення про наукову школу Маріупольського державного університету 12.04.2023

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою [email protected] до 25.04.2023

Методичні рекомендації з упровадження елементів дуальної освіти на педагогічних спеціальностях другого (магістерського) рівня вищої освіти Маріупольського державного університету 06.04.2023
Освітньо-професійна програма «Початкова освіта» для другого (магістерського) рівня 04.04.2023

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою [email protected] до 20.04.2023

Освітньо-професійна програма «Міжнародне право» для першого (бакалаврського) рівня 04.04.2023

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою  [email protected]  до 20.04.2023

Положення про проведення рейтингового оцінювання активності кафедр факультетів/навчально-наукового інституту Маріупольського державного університету 03.04.2023
ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування" за другим (магістерським) рівнем 03.04.2023
ОПП "Журналістика. Медіакомунікації та зв'язки з громадськістю" за другим (магістерським) рівнем 03.04.2023
ОПП Кібербезпека за першим (бакалаврським) рівнем 03.04.2023
ОПП Публічне управління та адміністрування за першим (бакалаврським) рівнем 03.04.2023
Зміни до Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників, обрання за конкурсом 03.03.2023
Положення про відокремлений структурний підрозділ «Вугледарський фаховий коледж» МДУ (нова редакція) 07.02.2023

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою [email protected] до 21.02.2023

Положення про Вчену раду факультету/навчально-наукового інституту МДУ (нова редакція) 07.02.2023

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою [email protected] до 21.02.2023

Регламент Вченої ради МДУ (нова редакція) 23.01.2023

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою [email protected] до 06.02.2023

Положення про порядок обрання виборних представників з числа штатних працівників до складу Вченої ради МДУ 16.01.2023
Положення про Вчену раду МДУ (нова редакція) 16.01.2023

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою [email protected] до 30.01.2023

Положення про тьютора МДУ 13.01.2023

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою [email protected] до 28.01.2023

Стратегічний план залучення вступників на 2023-2025 р.р. 09.01.2023

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою [email protected] до 20.01.2023

Освітньо-професійна програма «Системний аналіз» для другого (магістерського) рівня 16.12.2022

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою [email protected] до 05.01.2023

Положення про відбіркову комісію з оцінювання документів про освіту іноземних громадян та осіб без громадянства 13.12.2022
Положення про порядок присвоєння ступеня доктора філософії в МДУ 09.11.2022

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою [email protected] до 24.11.2022

Брендингова стратегія МДУ 03.10.2022

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою [email protected] до 17.10.2022

Положення про Раду молодих вчених 30.08.2022

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою [email protected] до 14.09.2022

Стратегічний план розвитку МДУ на 2021-2025 рр. 15.08.2022

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою [email protected] до 28.08.2022

Положення про Раду з якості вищої освіти у Маріупольському державному університеті у новій редакції 14.08.2022

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою [email protected] до 28.08.2022

Положення про гаранта освітньої програми в Маріупольському державному університеті (у новій редакції) 14.08.2022
Антикорупційна програма МДУ на 2022 - 2025 роки 08.08.2023

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою [email protected] до 19.08.2022

Проєкт Статуту МДУ (нова редакція) 16.06.2023

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою [email protected] до 30.06.2022

Положення про апеляційну комісію 13.06.2022

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою [email protected] до 23.06.2022

Освітньо-професійна програма Публічне управління та адміністрування для першого (бакалаврського) рівня 16.05.2022
Освітньо-професійна програма «Культурологія, культурне розмаїття та розвиток громади» для другого (магістерського) рівня 16.05.2022
Освітньо-професійна програма «Туризм» для другого (магістерського) рівня 16.05.2022

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою [email protected] до 03.06.2022

ОНП «Менеджмент» для третього рівня 16.05.2022

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою [email protected] до 03.06.2022

Освітньо-професійна програма «Міжнародне право» для першого (бакалаврського) рівня 16.05.2022

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою [email protected] до 03.06.2022

Освітньо-професійна програма Соціальна робота для першого (бакалаврського) рівня 16.05.2022

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою [email protected] до 03.06.2022

Порядок визнання неформальної освіти 22.04.2022

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою [email protected] до 05.05.2022

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників в МДУ (зі змінами) 18.02.2022

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою [email protected] до 04.03.2022

Зміни до Положення про курси підвищення кваліфікації працівників закладів освіти, підприємств, установ, організацій на базі МДУ 31.01.2022
Положення про відділ охорони праці МДУ 13.01.2022

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою [email protected] до 18.01.2022

Положення про підготовку та експертизу дистанційних курсів у Маріупольському державному університеті 13.01.2022
Архів проєктів, що виносились на обговорення у 2021 році