Наукові конференції

На цій сторінці Ви можете побачити анонси науково-практичних конференцій, форумів, семінарів, круглих столів, які проводилися у 2023 році в Маріупольському університеті.

ЗАХОДИ ІЗ ПРОБЛЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи поствоєнної розбудови України» >>>
 • І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Студії з інформаційної науки, соціальних комунікацій та філології в сучасному світі» >>>
 • ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація і глобалізаційні процеси у соціологічному вимірі» >>>
 • Міжнародний науковий семінар «Польсько-українські філологічні читання»
 • V Міжнародна Інтернет-конференція «Нова українська школа: результати та перспективи»
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція «Феномен культури постглобалізму (контекст військових конфліктів)» >>>
 • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток ринку праці в умовах глобалізаційних зрушень: виклики для України»

ЗАХОДИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ:

 • V Міжнародна науково-практична конференція «Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях» >>>
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний розвиток державотворення та правотворення в Україні: проблеми теорії та практики»,
 • «Особливості інтеграції країн у світовий економічний та політико-правовий простір»; «Peculiarities of countries' integration into the world economic, politic and law area»,
 • Міжнародна науково-практична конференція «Мови і літератури у крос-культурній перспективі».

Більш детальну інформацію про ці заходи, контакти оргкомітетів, що їх готують, а також інформацію про всеукраїнські та університетські заходи Ви можете знайти у:

 

АРХІВ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЙ

2023 рік
2021 рік
2020 рік
2019 рік
2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2011-2014 роки