Індивідуальна траєкторія навчання

Індивідуальна траєкторія навчання – це можливість побудувати власний індивідуальний план здобуття освіти й проведення досліджень.

Як це працює?

Студенти обирають щонайменше 25% дисциплін від їх загального обсягу в межах освітньої програми. Це можна зробити через каталог вибіркових дисциплін або обравши сертифікатну програму, що складається з 6–8 дисциплін за певним напрямом. Окрім того, сертифікатна програма дозволяє здобути додаткову кваліфікацію, яка зазначається у додатку до диплома.

Також студенти самостійно обирають місце практики, теми курсових і кваліфікаційних робіт, беруть участь у наукових конференціях згідно зі своїми дослідницькими інтересами. 

Сучасний підхід до навчання в Маріупольському університеті дозволяє використовувати елементи дуальної освіти для опанування фаху в умовах виробництва, а ще здобувати неформальну та інформальну освіту паралельно з основною.