Молодіжна наука

Залучення молоді до наукової діяльності є пріоритетним завданням нашої держави, бо саме молоді вчені - це один із важливих чинників розвитку науки в Україні, оскільки молодь вкладає в наукові дослідження своє натхнення, креативність, нестримне бажання змінити світ навколо нас на краще. Саме тому Маріупольський університет всебічно сприяє підтримці всіх наукових ініціатив молодих науковців.

Наукова робота зі студентською молоддю передбачає залучення до роботи в студентських наукових товариствах, до участі в університетських, всеукраїнських та міжнародних студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт і наукових проєктів університетського, всеукраїнського та міжнародного рівня, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах тощо, до виконання науково-дослідних проєктів, наукових та прикладних досліджень, що реалізуються на кафедрах, до публікації результатів власних наукових пошуків у наукових журналах.

Рада молодих учених (РМУ) – це добровільне об’єднання молодих учених факультетів МДУ, що створена для захисту прав та інтересів молодих учених МДУ, координації їх роботи щодо вирішення актуальних проблем розвитку науки, проведення наукової та інноваційної діяльності, обміну знаннями. Рада молодих учених Маріупольського університету плідно співпрацює з Радою молодих учених при Донецькій облдержадміністрації, Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, Офісом підтримки вченого та всіма партнерами Маріупольського університету, як українськими, так і міжнародними, а у 2023 році отримала Подяку Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

Одним із найважливіших заходів, що спрямовані на заохочення студентської молоді до участі в науковій діяльності, є Декада студентської науки. У межах Декади студенти отримують свій перший досвід підготовки наукових доповідей, виступу перед аудиторією та дискусії в межах роботи наукових секцій, мають змогу вперше побачити власні наукові роботи та своє ім’я на сторінках справжньої наукової збірки. Під час Декади здобувачі вищої освіти знайомляться з різноманітними науковими гуртками, які діють у МДУ, мають можливість долучитися до їхньої роботи та обрати той напрям, який відповідає їх інтересам.

Традиційним заходом, який організовує Рада молодих вчених, є щорічний Форум молодих науковців, приурочений до Всесвітнього дня науки, під час якого молоді науковці Маріупольського університету демонструють свої наукові досягнення за поточний навчальний рік, дискутують із різних актуальних питань сучасної науки. У межах цього заходу також заохочуються здобувачі вищої освіти та молоді вчені, які досягли найкращих показників у науковій діяльності. Щорічно РМВ проводить конкурс «Кращий молодий науковець МДУ» та «Краще студентське наукове товариство МДУ» - переможці цих конкурсів також нагороджуються під час Форуму молодих науковців.

 

Склад Ради молодих учених
Тетяна Іванець, кандидатка політичних наук, завідувачка кафедри філософії та соціології, голова Ради
Ганна Мартинюк, кандидатка технічних наук, доцентка, завідувачка кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, заступниця голови Ради

Ірина Петрик, PhD з економіки, старша викладачка кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, секретарка Ради

Анастасія Вагабова, старша викладачка кафедри практичної психології, членкиня Ради

Ольга Демідко, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри культурології, членкиня Ради

Ольга Єфремова, здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія ОНП «Філологія. Порівняльне літературознавство» денної форми навчання, членкиня Ради

Аліна Козицька, здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування ОНП «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання; членкиня Ради

Таїсія Поклад, асистентка кафедри романо-германської філології, членкиня Ради

Альона Стадник, кандидатка соціологічних наук, доцентка, доцентка кафедри філософії та соціології, членкиня Ради

Борис Тупчієнко, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 061 Журналістика «Медіа комунікації та зв'язки з громадськістю» I курсу денної форми навчання, член Ради

Ірина Хаджинова, старша викладачка кафедри педагогіки та освіти, членкиня Ради

Дмитро Холод, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» II курсу денної форми навчання, член Ради

Звітність щодо результатів науково-дослідної роботи студентів