Вступ іноземців та осіб без громадянства

Навчання іноземців та осіб без громадянства, які вступають до Маріупольського державного університету для здобуття ступеня бакалавра та магістра, здійснюється за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями). 

Строки вступної кампанії

Етапи вступної кампанії за ОС бакалавр та магістр  Строки вступної кампанії (весняний семестр)  Строки вступної кампанії (осінній семестр) 
Початок прийому заяв та документів   03 лютого  01 серпня 
Закінчення прийому заяв та документів  27 лютого  30 жовтня 
Строки проведення вступних випробувань  04-28 лютого  04 серпня -30 жовтня 
Термін зарахування вступників не пізніше 01 березня  не пізніше 01 листопада 

 

 

Іноземці та особи без громадянства подають такі документи: 

  1. Заяву та анкету встановленого зразка.
  2. Оригінал та копію документа про попередню освіту.
  3. Оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність із навчальних дисциплін.
  4. Академічну довідку, видану іноземним/українським закладом освіти (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка).
  5. Копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства.
  6. Дійсний поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. 
  7. 4 фотокартки розміром 3х4см.
  8. Копію посвідчення закордонного українця (за наявності). 

*Документи, зазначені у пунктах 2-5, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

**Документи, зазначені у пунктах 2-4, мають бути засвідчені в країні іх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.Вступ на ОС «Бакалавр» 

Прийом іноземців та осіб без громадянства, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра на підставі відповідних документів про повну загальну середню освіту, здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. 

Зарахування до університету зазначеної категорії вступників здійснюється за результатами випробувань із двох предметів: із визначеного предмета та мови навчання. Випробування проводиться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів. 

Результати випробувань оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів із кожного предмета. До участі у конкурсному відборі допускаються особи, рівень знань яких із конкурсних предметів оцінений не нижче 100 балів. Вступне випробування проводиться за розкладом, що затверджується та оприлюднюється Приймальною комісією до початку прийому документів. 

Як результати випробування зараховуються результати зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджені відповідними сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання, із кількістю балів не нижче 100 балів. 

Зарахування до МДУ на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб проводиться на підставі рекомендацій Приймальної комісії за результатами вступних випробувань. 


Вступ на ОС «Магістр» 

Прийом іноземців та осіб без громадянства, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста відповідної спеціальності, на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Зарахування проводиться на підставі рекомендацій Приймальної комісії за результатами вступних випробувань. 

Зарахування до МДУ зазначеної категорії вступників здійснюється за результатами двох випробувань (фахового випробування зі спеціальності та випробування з іноземної мови). Іспити з фахових випробувань проводяться за Програмами фахових випробувань із відповідних спеціальностей та Програм з іноземної мови, ухвалених Вченою радою МДУ. 

Результати співбесід оцінюються за 200-бальною шкалою. Особи, які набрали на будь-якому вступному випробуванні від 0 до 99 балів, позбавляються права участі у наступному іспиті та зарахування на навчання. 

Зарахування до МДУ на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб проводиться на підставі рекомендацій Приймальної комісії за результатами вступних випробувань. 

Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного ступеня, зараховуються до МДУ не пізніше 1 березня (весняний семестр) та 1 листопада (осінній семестр) на підставі наказів про зарахування. 

У разі виникнення запитань чи необхідності консультації звертайтеся до приймальної комісії та відділу по роботі з іноземними студентами.

.


MRPL UNIbot  – цифровий колега приймальної комісії МДУ.
 

Контакти приймальної комісії: 
вул. Преображенська, 6/4, І поверх, каб. 1 
м. Київ, Україна
+380 96 7437443 

[email protected] 

 

Контакти відділу по роботі з іноземними студентами:

вул. Преображенська, 6/4, І поверх, Київ, Україна
+380 97 169 1758, +380 50 9009125
[email protected]

 

 


Перелік конкурсних предметів для вступу