Освітній процес

Безпека життєдіяльності

Проходження вступного інструктажу з питань цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях у МДУ
Проходження вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників у МДУ
Ознайомлення з інструкцією «Про заходи пожежної безпеки в МДУ»
Ознайомлення з інструкцією «Про заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях»
Ознайомлення з інструкцією «Про заходи пожежної безпеки для комп’ютерних класів»
Ознайомлення з інструкцією «Про заходи пожежної безпеки в гуртожитках МДУ»