Організація практичної підготовки та працевлаштування

Шановні студенти й випускники Маріупольського університету! Якщо ви зацікавилися цією сторінкою нашого сайту, значить здобуття практичних навичок і пошук роботи для вас наразі актуальні.

Ефективність працевлаштування випускників уже давно є одним із найважливіших показників діяльності закладів освіти. Саме тому ми опікуємося питаннями практики, професійної навігації та допомоги з працевлаштування. 

Практика дає змогу студентам випробувати свої сили в обраній професійній сфері та краще зрозуміти специфіку майбутньої роботи, а ще практика – це можливість зарекомендувати себе та дістати пропозицію з працевлаштування. Ми здійснюємо постійну й системну роботу з підбору місць практик з урахуванням інтересів і побажань студентів, укладаємо договори з керівниками баз практики.

Ми проводимо комплексну підтримку професійного розвитку випускників, консультуємо з кар’єрних питань, забезпечуємо взаємодію між випускниками та структурними підрозділами університету, інформуємо про можливості lifelong learning. Також допомагаємо з пошуком роботи та підбором актуальних вакансій. Для цього співпрацюємо з компаніями-роботодавцями чи рекрутинговими сайтами.

Якщо вам потрібна консультація з питань практики та працевлаштування, пишіть на електронну адресу: [email protected]

Анкета для тих, хто цікавиться питаннями працевлаштуванням  

Основні завдання навчальної лабораторії:
 • вивчення змін у нормативно-правовій базі з питань практичної підготовки здобувачів вищої освіти, аналіз та узагальнення отриманої інформації, інформування структурних підрозділів університету;
 • опрацювання й підготовка необхідних інструктивних та методичних матеріалів, спрямованих на підвищення якості практичної підготовки в МДУ;
 • надання інформаційно-консультативної та практичної допомоги кафедрам і деканатам під час розроблення програм практик, контроль за наявністю цих програм на кафедрах;
 • забезпечення своєчасного укладання договорів про проведення практики з підприємствами, установами, організаціями, контроль за наявністю та правильністю оформлення цих договорів;
 • ведення обліку даних про бази практик;
 • створення бази даних здобувачів вищої освіти й випускників, що звернулися до Лабораторії щодо можливостей працевлаштування, та накопичення банку потенційних роботодавців;
 • забезпечення загальної координації роботи структурних підрозділів університету з питань організації та якісного проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти;
 • співпраця з потенційними роботодавцями й забезпечення оперативного заповнення вакансій;
 • налагодження співпраці із центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами й організаціями;
 • потенційними роботодавцями щодо питань професійної підготовки та працевлаштування здобувачів вищої освіти й випускників МДУ;
 • здійснення моніторингу працевлаштування випускників;
 • запровадження системи зворотного зв'язку між роботодавцями та університетом для отримання об'єктивної оцінки якості фахової підготовки;
 • вивчення динаміки попиту й пропозицій на ринку праці фахівців, підготовка яких здійснюється МДУ, та подання оперативної інформації керівництву університету;
 • інформування здобувачів вищої освіти й випускників університету про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до їх фахової підготовки;
 • організація роз'яснювальної роботи серед здобувачів вищої освіти та випускників МДУ щодо нормативно-правових актів із питань державного регулювання зайнятості й трудових відносин;
 • інформування факультетів та кафедр про наявні вакансії для подальшого працевлаштування випускників;
 • надання консультацій випускникам щодо можливостей перепідготовки та підвищення кваліфікації з метою прискорення подальшого працевлаштування;
 • налагодження тісної співпраці з органами студентського самоврядування у вирішенні питання працевлаштування;
 • ведення поточного діловодства з питань практичної підготовки та працевлаштування випускників, підготовка аналітичних звітів, інформаційних довідок щодо організації і проведення практики здобувачів вищої освіти, їх працевлаштування.
Положення про навчальну лабораторію з організації практик та працевлаштування випускників Навчально-методичного центру МДУ