психолого-педагогічний факультет

Психолого-педагогічний факультет наймолодший серед факультетів у структурі Маріупольського університету, проте його викладачі мають великий досвід підготовки фахівців. Він утворився на базі чотирьох кафедр і став освітнім майданчиком для формування професійних компетентностей у майбутніх вихователів дошкільних закладів, учителів і керівників шкіл, фахівців із фізичної культури та практичних психологів.

У стінах факультету створено необхідні умови для набуття практичних умінь і розвитку наукового потенціалу студентів. Наша молодь настільки має попит у роботодавців, що починає працювати за фахом вже з першого курсу.

Леніна Задорожна-Княгницька
Леніна Задорожна-Княгницька Декан психолого-педагогічного факультету
Леніна Задорожна-Княгницька
Леніна Задорожна-Княгницька Декан психолого-педагогічного факультету
Марина Нетреба
Марина Нетреба Заступник декана з виховної роботи
Контакти
Адреса факультету: Київ, вул. Преображенська, 6
[email protected]
Кафедри факультету до складу факультету входять 3 кафедр
Розклад занять

денна форма навчання

.pdf Практична психологія .pdf Початкова освіта .pdf Дошкільна освіта .pdf Середня освіта. Фізична культура, Фізична культура і спорт .pdf Соціальна робота .pdf Нормативні та вибіркові 1 курс, мг .pdf Нормативні та вибіркові 2 курс .pdf Нормативні та вибіркові 3 курс .pdf Групи на лекції (вибіркові) 2 курс .pdf Групи на семінари (вибіркові) 2 курс .pdf Групи на лекції та семінари (вибіркові) 3 курс .pdf Групи на лекції (вибіркові) мг .pdf Групи на семінари (вибіркові) мг

заочна форма навчання

.pdf 1 курс, заочна форма .pdf 2 курс, заочна форма .pdf 3 курс, заочна форма .pdf 4 курс, заочна форма .pdf Магістр 1 р.н., заочна форма .pdf Магістр 2 р.н., заочна форма .pdf Групи на лекції (вибіркові) 2 курс .pdf Групи на семінари (вибіркові) 2 курс .pdf Групи на лекції та семінари (вибіркові) 3 курс .pdf Групи на лекції (вибіркові) мг .pdf Групи на семінари (вибіркові) мг .pdf Нормативні та вибіркові 1 курс, мг .pdf Нормативні та вибіркові 2 курс .pdf Нормативні та вибіркові 3 курс
Підсумкова атестація
.pdf МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ. Спеціальність: 012 Дошкільна освіта .pdf МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ. Спеціальність: 013 Початкова освіта освіта .pdf МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ. Спеціальність: 073 Менеджмент. Управління закладом загальної середньої освіти .pdf МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ. Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт .pdf МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ. Спеціальність: 053 Практична психологія .pdf ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЙНОГО ІСПИТУ. Спеціальність: 053 Практична психологія .pdf ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ. Спеціальність: 013 Початкова освіта .pdf ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ. Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт .PDF Розклад підсумкової атестації ОС Магістр О17 Фізична культура та спорт .pdf Розклад підсумкової атестації ОС Магістр 012 Дошкільна освіта. Логопедія .pdf Розклад підсумкової атестації ОС Магістр 013 Початкова освіта .pdf Розклад підсумкової атестації ОС Магістр 073 Менеджмент. Управління закладом загальної середньої освіти .pdf Розклад підсумкової атестації ОС Магістр 053 Практична психологія .PDF Розклад підсумкової атестації ОС Магістр 053 Практична психологія .pdf Програма підсумкової атестації для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта .pdf Програма кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації (англійська/новогрецька мова з методикою викладання у початковій школі) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта освіта .pdf Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з педагогіки та методик початкового навчання для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта освіта .pdf Програма комплексного екзамену з дисциплін професійної підготовки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.11 Середня освіта. Фізична культура .pdf Програма підсумкової атестації для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Практична психологія .pdf Методичні рекомендації щодо виконання та захисту кваліфікаційних робітдля здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Практична психологія .pdf Програма підсумкової атестації для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота .pdf Методичні рекомендації щодо виконання та захисту кваліфікаційних робітдля здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота .PDF Розклад підсумкової атестації ОС Бакалавр 012 Дошкільна освіта .PDF Розклад підсумкової атестації ОС Бакалавр 053 Практична психологія .PDF Розклад підсумкової атестації ОС Бакалавр 013 Початкова освіта .PDF Розклад підсумкової атестації ОС Бакалавр 014.11 Середня освіта. Фізична культура .PDF Розклад підсумкової атестації ОС Бакалавр 213 Соціальна робота
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами