Акредитація освітніх програм

Усі освітні програми Маріупольського державного університету рівня бакалавр, магістр та доктор філософії проходять акредитаційні експертизи відповідно до законодавства України.

Нижче наведені висновки експертних груп, галузевих експертних рад та Національного агентства із забезпечення якості.

Відомості про самооцінювання освітніх програм

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень  

Третій (освітньо-науковий) рівень 

Накази про призначення експертів

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

Третій (освітньо-науковий) рівень

Програми візитів експертів

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

Третій (освітньо-науковий) рівень

Звіти експертних груп

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

Третій (освітньо-науковий) рівень

Експертні висновки ГЕР

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

Третій (освітньо-науковий) рівень

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

Третій (освітньо-науковий) рівень