Вибіркові дисципліни

Перелік вибіркових дисциплін ОС "Бакалавр"

Шановні здобувачі вищої освіти!

Просимо уважно ознайомитись з Каталогом елективних дисциплін та Каталогом сертифікатних програм та до 22.03.2024р. обрати дисципліни, які бажаєте вивчати.

Анкети для вибору елективних дисциплін циклу загальної підготовки для здобувачів освітнього ступеня бакалавр 2023 року вступу для всіх ОП денної та заочної форми навчання доступні за посиланням
https://forms.office.com/e/AU0rmavyE6