Вступ до аспірантури

У Маріупольському державному університеті можна навчатися в аспірантурі за спеціальностями:

 • 032 Історія та археологія  >>>
 • 034 Культурологія >>>
 • 035 Порівняльне літературознавство  >>>
 • 051 Економіка  >>>
 • 052 Політологія  >>>
 • 073 Менеджмент  >>>
 • 081 Право. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право >>>
 • 281 Публічне управління та адміністрування  >>>
 • 292 Міжнародні економічні відносини  >>>

Аспірантура дозволяє залучити до наукової діяльності талановиту молодь, яка становитиме основу професорсько-викладацького складу спеціалізованих кафедр МДУ; зумовлює новий імпульс у розвитку вищого навчального закладу як провідного освітнього й науково-культурного центру Приазов’я; надає можливість запровадити новітні технології професійної підготовки фахівців відповідно до Болонського процесу. 

Аспірантам створено сприятливі умови в університеті для навчання: 

 • висококваліфікований професорсько-викладацький склад; 
 • сучасний університетський кампус; 
 • коворкінг із підключенням до локальної мережі й до мережі Інтернет; 
 • електронна бібліотека; 
 • електронні каталоги й доступ до науковометричних баз Scopus та Web of Science; 
 • друкарня; 
 • мультимедійні та відеоаудиторії; 
 • гуртожиток. 

У разі виникнення запитань чи необхідності консультації звертайтеся до приймальної комісії.


MRPL UNIbot  – цифровий колега приймальної комісії МДУ.

Контакти приймальної комісії: 
вул. Преображенська, 6/4, І поверх, каб. 1 
м. Київ, Україна
+380 96 7437443 
[email protected] 
Контакти аспірантури:
[email protected]  


Нормативні документи
Розклад вступних випробувань до аспірантури
Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування