Центр визнання кваліфікацій

Центр визнання кваліфікацій Маріупольського університету створено з метою оцінювання та визнання результатів навчання осіб, присвоєння / підтвердження освітніх та професійних кваліфікацій. Вчена рада МДУ прийняла рішення про його утворення 24 жовтня 2023 року, визнаючи актуальність таких послуг для громади в період воєнного стану та повоєнного відновлення України. Передумовою заснування Центру стала реалізація Еразмус+ проєкту "Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів" (QUARSU). У межах проєкту команда університету вивчила досвід європейських партнерів, зокрема університетів Польщі, Португалії, Ірландії, Естонії з визнання кваліфікацій та результатів навчання. Локалізація цього досвіду дозволила українській частині консорціуму взяти участь у розробці "Порядку визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти в системі формальної освіти", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 130 від 08.02.2022 р.  >>>

Основна мета Центру полягає в організаційному та методичному забезпеченні процедур оцінювання результатів навчання, здобутих особами шляхом формальної, неформальної або інформальної освіти, присвоєння та / або підтвердження відповідних освітніх та / або професійних кваліфікацій, визнання відповідних освітніх та / або професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах, та / або пройдених періодів навчання.

Центр виконуватиме такі основні функції:

 • забезпечення перевірки автентичності документа про освіту та підтвердження статусу освітньої установи та/або програми, за результатами якої він виданий; 
 • розробка та впровадження процедури оцінювання та визнання результатів навчання, присвоєння та / або підтвердження освітніх та професійних кваліфікацій;
 • розробка та впровадження процедури забезпечення якості всіх процедур визнання згідно з чинним законодавством та принципами, визначеними Лісабонською конвенцією про визнання кваліфікацій, Стандартами та рекомендаціями щодо забезпечення якості в ЄПВО;
 • оприлюднення інформації про умови та процедури оцінювання, про освітні та професійні стандарти та вимоги до оцінювання результатів навчання, порядок визнання освітніх та або професійних кваліфікацій, зокрема здобутих в інших країнах;
 • забезпечення належної кількості та кваліфікації оцінювачів;
 • захист інформації про контрольно-оцінювальні матеріали, персональні дані здобувачів та оцінювачів від несанкціонованого доступу;
 • за підсумками процедури оцінювання видача документів, що підтверджують факт присвоєння / підтвердження відповідної професійної або освітньої кваліфікації, та / або пройдених періодів навчання, дозволяють виконувати певний вид роботи або здійснювати професійну діяльність;
 • забезпечення права на оскарження підсумків результатів процедур оцінювання;
 • здійснює визнання кваліфікацій, здобутих в інших країнах, та видає документи, що підтверджують факт визнання таких кваліфікацій;
 • подача Національному агентству кваліфікацій відомості про присвоєні / підтверджені професійні кваліфікації для їх внесення до Реєстру кваліфікацій;
 • електронна реєстрація та інші дії, пов’язані з оформленням та реєстрацією свідоцтв про визнання   в електронному журналі визнання освітніх документів МОН;
 • консультації з питань процедур оцінювання, порядку визнання професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах.

Проєктна група МДУ розробляє "Порядок оцінювання та визнання результатів навчання, присвоєння та/або підтвердження освітніх та професійних кваліфікацій у Маріупольському державному університеті".

Контакти Центру:
recognition@mu.edu.ua