Забезпечення якості освіти

Якість освіти – загальна тенденція європейської інтеграції України, що також є стратегічним напрямом розвитку Маріупольського університету.

Щоденна увага до якості освітніх послуг ґрунтується на прагненні до досконалості, розвитку партнерств, повазі до людської гідності, доброчесності та прозорості.

Наша академічна спільнота здійснює модернізацію освітньої діяльності відповідно до кращих світових практик і запитів стейкголдерів. Це дає змогу покращувати якість навчання, відповідати на виклики сьогодення та здійснювати підготовку фахівців, конкурентних на ринку праці.

У Маріупольському університеті цим стратегічним питанням опікується Рада з якості вищої освіти. Вона покликана розвивати та вдосконалювати систему забезпечення якості освіти. Крім того, цей орган забезпечує супровід процедур ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм.