Індивідуальна траєкторія навчання

Індивідуальна траєкторія навчання – це можливість побудувати власний індивідуальний план здобуття освіти і проведення досліджень.

Як це працює?

Студенти обирають щонайменше 25% дисциплін від їх загального обсягу у межах освітньої програми. Це можна зробити через каталог вибіркових дисциплін або обравши сертифікатну програму, що складається з 6-8 дисциплін за певним напрямом. Окрім того, сертифікатна програма дозволяє отримати додаткову кваліфікацію про яку зазначається у додатку до диплома.

Також студенти самостійно обирають місце практики, теми курсових і кваліфікаційних робіт, беруть участь у наукових конференціях за своїми дослідницькими інтересами. 

Сучасний підхід до навчання у Маріупольському університеті дозволяє використовувати елементи дуальної освіти для опанування фаху в умовах виробництва, а ще отримувати неформальну та інформальну освіту паралельно з основною.