Молодіжна наука

Залучення молоді до наукової діяльності є пріоритетною задачею нашої держави, бо саме молоді вчені виступають одним з важливих чинників розвитку науки в Україні, приносячи до наукових досліджень своє натхнення, креативність, нестримне бажання змінити світ навколо нас на краще. Саме тому Маріупольський університет всебічно сприяє підтримці всіх наукових ініціатив молодих науковців.

Важливою складовою молодіжної науки та загалом сучасної університетської освіти є науково-дослідна робота студентів, бо саме вона створює умови для розкриття наукового та творчого потенціалу здобувачів вищої освіти, сприяє формуванню наукового світогляду та особистісному професійному становленню, розвиває наукове мислення, індивідуальні здібності, навички дослідницької роботи, що є запорукою формування нового покоління молодих учених, які будуть розвивати інноваційну діяльність та просувати українську науку вперед. Наукова робота зі студентською молоддю передбачає залучення до роботи студентських наукових товариств, до участі в університетських, всеукраїнських та міжнародних студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт та наукових проєктів університетського, всеукраїнського та міжнародного рівня, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах тощо, до виконання науково-дослідних проектів, наукових та прикладних досліджень, що реалізуються на кафедрах, до публікації результатів власних наукових пошуків в наукових журналах.

Рада молодих вчених (РМВ) – це добровільне об’єднання молодих вчених факультетів МДУ, що створена для захисту прав та інтересів молодих вчених МДУ, координації їх роботи щодо вирішення актуальних проблем розвитку науки, проведення наукової та інноваційної діяльності, обміну знаннями. Рада молодих вчених Маріупольського університету плідно співпрацює з Радою молодих вчених при Донецькій облдержадміністрації, Радою молодих вчених при МОН, Офісом підтримки вченого та всіма партнерами Маріупольського університету, як українськими, так і міжнародними, а у 2023 році отримала Подяку Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України.

Одним з найважливіших заходів, які спрямовані на заохочення студентської молоді до участі в науковій діяльності, є Декада студентської науки. В рамках Декади студенти отримують свій перший досвід підготовки наукових доповідей, виступу перед аудиторією та дискусії в межах роботи наукових секцій, мають змогу вперше побачити власні наукові роботии та своє ім’я на сторінках справжньої наукової збірки. В рамках Декади здобувачі вищої освіти знайомляться з різноманітними науковими гуртками, які діють в МДУ, мають змогу прийняти участь в їх роботі та обрати той напрям, який відповідає їх інтересам.

Традиційним заходом, який організує Рада молодих вчених, є щорічний Форум молодих науковців, приурочений міжнародному Дню науки, на якому молоді науковці Маріупольського університету демонструють свої наукові досягнення за поточний навчальний рік, дискутують за різними актуальними питаннями сучасної науки. В рамках цього заходу також заохочуються здобувачі вищої освіти та молоді вчені, які досягли найкращих показників в науковій діяльності. Щорічно РМВ проводить конкурс на «Кращого молодого науковця МДУ» та «Краще студентське наукове товариство МДУ» - переможці цих конкурсів також нагороджуються на Форумі молодих науковців

 

Склад ради молодих вчених