Студентська рада

Студентська рада Маріупольського державного університету – це орган студентського самоврядування, створений 20 грудня 2005 року на установчій конференції студентів. Її структура розроблена з урахуванням кращих традицій європейських закладів вищої освіти. 12 лютого 2007 року була зареєстрована Молодіжна громадська організація «Студентська рада МДУ».

Діяльність студради спрямована на забезпечення та захист прав та інтересів студентів; виявлення та формування потенційних молодіжних лідерів; розвиток наукового і творчого потенціалу студентства; створення необхідних умов для проживання та відпочинку студентів.

Принципи діяльності студентського самоврядування:
• добровільність,
• виборність,
• колегіальність у прийнятті рішень,
• гласність і відкритість у роботі.

Завдання студентського самоврядування:
• захист прав та інтересів студентів, вирішення їх соціальних проблем, створення умов для покращення їх матеріального становища;
• забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
• забезпечення інформаційної, молодіжної, правової, психологічної допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
• розвиток самоврядування в університеті, залучення студентів до участі в цих процесах;
• сприяння науковій і творчій діяльності студентів;
• розвиток наукових та гуманітарних контактів зі студентами інших закладів вищої освіти, молодіжними організаціями, які діють в Україні та поза її межами.

Студентська рада плідно співпрацює з адміністрацією університету, профспілковим комітетом, Молодіжним центром МДУ, громадськими організаціями міста. Члени студради входить до складу керівних органів університету (ректорату, Вченої ради), а також беруть участь у роботі Молодіжного парламенту м. Маріуполя.

Студентська рада МДУ сприяє створенню умов для реалізації потенціалу студентської молоді, підготовки спеціалістів високої кваліфікації, формування громадянської та національної свідомості, загальної культури.