Система забезпечення якості

Система внутрішнього забезпечення якості в Маріупольському університеті створена з метою досягнення університетом рівня якості, визначеного «Стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти».

Завданнями Системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті є: 

  • визначення загальної структури системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; 
  • конкретизації змісту процедур контролю якості; 
  • розподіл сфер відповідальності за функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Моніторинг освітніх програм проводиться на основі Положення про розробку, моніторинг, перегляд, удосконалення та закриття освітніх програм у Маріупольському державному університеті. Для вивчення ефективності функціонування освітніх програм пропонується використовувати таку сукупність критеріїв, елементів та методів дослідження. 

Нормативне забезпечення освітнього процесу в МДУ
Результати опитувань щодо якості освіти