Академічна доброчесність


Академічна доброчесність стосується кожного працівника Університету та кожного студента й передбачає передусім дотримання законів і професійних стандартів, взаємну повагу та довіру всіх учасників освітнього процесу, готовність нести відповідальність, що у підсумку свідчить про рівень морально-етичних якостей сучасної свідомої особистості.

Дотримання принципів і правил академічної доброчесності в Маріупольському державному університеті забезпечує захист прав як працівників, так і здобувачів вищої освіти та обумовлює рівень якості навчання, викладання, наукової, виховної, адміністративної діяльності.

Прагнення до міжнародних стандартів надання освітніх послуг та провадження наукової діяльності на засадах відкритості та доброзичливості, поваги до авторських прав, недопущення плагіату – все це запорука ефективної реалізації місії МДУ.

Маріупольський  університет виступає за дотримання принципів академічної доброчесності. З метою підвищення якості освіти і наукових досліджень обов’язковим є перевірка робіт на плагіат для здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних, педагогічних працівників. 

З 2018 року Маріупольський державний університет співпрацює з ТОВ «АНТИПЛАГІАТ». Укладено договір про надання послуг, згідно з яким МДУ надається доступ до використання комп’ютерної програми – Unicheck, бази даних для порівняння змісту текстових документів в електронному вигляді, який оновлюється кожного року, виходячи з потреб закладу вищої освіти. 

У щоденній роботі здобувачі освіти та викладачі МДУ можуть використовувати Безплатний сервіс, який здійснює перевірку на плагіат письмових робіт - EduBirdie 

В університеті проводиться опитування щодо дотримання принципів академічної доброчесності.
Результати опитування підтверджують високий рівень поінформованості здобувачів освіти та викладачів МДУ щодо принципів академічної доброчесності, обов'язковості їх дотримання та наслідків їх порушень.  

Звіт Комісії з академічної доброчесності 2022 р.

 

Інформаційна база, за допомогою якої здійснюється популяризація принципів академічної доброчесності та підвищення рівня обізнаності всіх учасників освітньо-наукової діяльності в університеті у питаннях академічної доброчесності