Наукові дослідження

Здійснення науково-дослідної роботи – один із головних напрямів у Маріупольському університеті, якому надається пріоритет і створюються умови для ефективного розвитку. 

Діяльність наших науковців забезпечує розвиток фундаментальних та прикладних наукових досліджень і розробок, сприяння новим формам наукової співпраці з установами, організаціями і підприємствами, підтримку наукових пошуків здобувачів освіти. Науково-дослідна робота проводиться із використанням багатоканального фінансування, зокрема тих можливостей, які надає входження України в міжнародний науковий простір.

Науковці незламного вишу досліджують: 

  • суспільні науки; 
  • гуманітарні науки і мистецтво; 
  • математичні науки та природничі науки;  
  • технічні науки.

 

Наукові школи
Нормативно-правова база наукової діяльності