Річні звіти

Університет щорічно звітує перед громадою Маріуполя та Міністерством освіти і науки України щодо розвитку університету, його інфраструктури, напрямів наукових досліджень, участі у розвитку громади і таке інше.

Вашій увазі пропонуються звіти за останні 5 років, в яких Ви знайдете багато інформації щодо кадрової політики, якості навчання, міжнародного співробітництва, контингенту студентів тощо.