Вчена рада

Згідно до Закону України «Про вищу освіту» та рішення конференції трудового колективу склад Вченої ради МДУ  затверджено Наказом ректора.

Вчена рада працює згідно з планом, який складається на поточний навчальний рік. План затверджується на першому засіданні вченої ради.

Засідання вченої ради відбуваються щомісячно згідно з планом засідань вченої ради. На засіданнях розглядаються питання про навчальну, методичну, наукову, виховну роботу деканатів факультетів, кафедр, структурних підрозділів, аспірантури, приймальної комісії, підсумки конкурсів на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу, питання щодо присвоєння вчених звань тощо.

Контроль за виконанням прийнятих рішень покладається на керівників підрозділів, проректорів університету за фахом і вченого секретаря ради. У разі необхідності особи, які були відповідальні за підготовку питань на засідання ради, у плані контролю, повертаються через деякий час к об’єкту вивчення і доповідають вченій раді, як виконане те або інше рішення.

.

Засідання 31.08.2021
Засідання 30.09.2021
Засідання 07.10.2021
Засідання 13.10.2021
Засідання 28.10.2021
Засідання 02.12.2021
Засідання 23.12.2021
Засідання 24.01.2022
Засідання 30.03.2022
Засідання 10.05.2022
Засідання 27.05.2022
Засідання 17.06.2022
Засідання 29.06.2022
Засідання 31.08.2022
Засідання 04.10.2022
Засідання 02.11.2022
Засідання 01.12.2022