Громадське обговорення


Маріупольський університет виносить на громадське обговорення такі проєкти документів і освітніх програм. Усі проєкти містять інформацію про зворотний зв'язок, за яким ми очікуємо на рекомендації та зауваження:

Положення про Центр визнання кваліфікацій
10.09.2023
Стратегія розвитку МДУ на 2021-2025 роки
03.08.2023
Положення Про студентське наукове товариство
28.04.2023
Регламент Вченої ради МДУ (нова редакція)
23.01.2023
Положення про Вчену раду МДУ (нова редакція)
16.01.2023
Положення про тьютора МДУ
13.01.2023
Брендингова стратегія МДУ
03.10.2022
Положення про Раду молодих вчених
30.08.2022
Стратегічний план розвитку МДУ на 2021-2025 рр.
15.08.2022
Антикорупційна програма МДУ на 2022 - 2025 роки
08.08.2023
Проєкт Статуту МДУ (нова редакція)
16.06.2023
Положення про апеляційну комісію
13.06.2022
ОНП «Менеджмент» для третього рівня
16.05.2022
Порядок визнання неформальної освіти
22.04.2022
Положення про відділ охорони праці МДУ
13.01.2022
Архів проєктів, що виносились на обговорення у 2021 році