Наукові конференції

На цій сторінці ви можете побачити анонси науково-практичних конференцій, форумів, семінарів, круглих столів, які проводилися та плануються проводитися у 2023 році в Маріупольському університеті.

ЗАХОДИ З ПРОБЛЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи поствоєнної розбудови України» >>>
 • І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Студії з інформаційної науки, соціальних комунікацій та філології в сучасному світі» >>>
 • ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація і глобалізаційні процеси у соціологічному вимірі» >>>
 • Міжнародний науковий семінар «Польсько-українські філологічні читання» (6-7 жовтня 2023 р.),
 • V Міжнародна Інтернет- конференція «Нова українська школа: результати та перспективи» (21 грудня 2023 р.),
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція "Феномен культури постглобалізму (контекст військових конфліктів)" (22 листопада 2023 р.),
 • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток ринку праці в умовах глобалізаційних зрушень: виклики для України» (30 березня 2023 р.).

ЗАХОДИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ:

 • V Міжнародна науково-практична конференція «Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях» (26-27 жовтня 2023 р.) >>>
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний розвиток державотворення та право творення в Україні: проблеми теорії та практики» (Червень 2023),
 • Міжнародна науково-практична конференція «Особливості інтеграції країн у світовий економічний та політико правовий простір»; «Peculiarities of countries' integration into the world economic, politic and law area» (17 листопада 2023 р.),
 • Міжнародна науково-практична конференція «Мови і літератури у крос-культурній перспективі» (16-17 листопада 2023 р.).

Більш детальну інформацію про ці заходи, контакти оргкомітетів, що їх готують, а також інформацію про всеукраїнські та університетські заходи Ви можете знайти у:

 • плані проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних (міжвузівських), університетських наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, форумів, круглих столів з проблем вищої освіти і науки у Маріупольському державному університеті на 2023 рік >>>
 • плані проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних (міжвузівських), університетських науково-практичних конференцій, форумів, семінарів, круглих столів здобувачів вищої освіти і молодих учених у Маріупольському державному університеті на 2023 рік >>>

 

АРХІВ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЙ

2021 рік
2020 рік
2019 рік
2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2011-2014 роки