Міжнародне співробітництво

Незважаючи на складні обставини воєнного стану організація та розвиток міжнародного співробітництва  залишається одним із головних напрямків стратегічного плану розвитку Маріупольського державного університету з метою сприяння інтернаціоналізації навчального процесу та інтеграції університету до єдиного європейського простору вищої освіти.  

Міжнародне співробітництво МДУ здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 2014 р., Наказів та відповідних положень Міністерства освіти і науки України, Стратегічного плану розвитку МДУ на 2021-2025 рр., а також згідно з наказами керівництва університету.

Один із стратегічних напрямів розвитку МДУ включає підвищення рівня інтернаціоналізації навчального процесу та науково-дослідницької діяльності. Ми прагнемо сприяти більш глибокій інтеграції університету в Європейський простір вищої освіти, а також поглибленню рівня підготовки висококваліфікованих фахівців, які будуть конкурентоспроможними на внутрішньому та міжнародному ринку праці.

Міжнародна діяльність МДУ охоплює такі ключові напрямки:

•  підвищення рівня інтернаціоналізації освітнього процесу та науково-дослідницької діяльності; 
•  інтеграція діяльності університету до Європейського простору вищої освіти в рамках загальної стратегії розвитку вищої освіти України;
•  поглиблення здобутих та опанування нових навичок науково-педагогічним персоналом університету завдяки досвіду набутому під час реалізації та участі в міжнародних проєктах та програмах.

За 30 років Маріупольський державний університет налагодив дружні та партнерські зв’язки з понад 70 закладами освіти, державними та приватними установами з усього світу. Серед ключових партнерів університету: Університет Вітовта Великого (Литва), Остравський Університет (Чехія),  Університет Хала (Великобританія), Ягелонський Університет (Польща), Університет Мессіни (Італія), Афінський університет, університет Демокрита, Відкритий Університет Кіпру, університет Нікосії, Ерзурумський технічний університет та ін.

Одним із основних інструментів інтернаціоналізації вищої освіти залишається міжнародна мобільність як необхідна умова ефективного розвитку освіти і науки, невід’ємна і вагома частина діяльності сучасного університету. Кожного семестру студенти та викладачі МДУ беруть участь в академічній мобільності в європейських університетах-партнерах. Серед них: Університет Вітовта Великого (Каунас, Литва), Університет Мессіни (Мессіна, Італія), Відкритий Університет Кіпру, Остравський Університет (Острава, Чехія), Сілезький університет (Катовіце, Польща) та інші.

Розвиток співпраці з міжнародними організаціями та програмами – ще один важливий напрям виконання університетом державної освітньої політики щодо посилення євроінтеграційних процесів в Україні. Університет є членом авторитетних міжнародних організацій: Європейської організації публічного права, Мережі Середземноморських університетів, Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи, Європейської Асоціації Місцевої Демократії ALDA. Плідним є співробітництво з культурно-просвітницькими центрами Польщі, Італії, Греції.

Маріупольський державний університет представляє українську академічну спільноту в одній з найповажніших академічних спільнот Європи – Європейській Асоціації Університетів (European University Association).

Відбувається впровадження міжнародних грантових проєктів, вплив яких на освітній процес та наукову діяльність важно переоцінити. Упродовж багатьох років університет є переможцем міжнародних проєктів та програм Еразмус+, USAID, програми ім. Фулбрайта (США), програм Британської Ради та багатьох інших.

На сьогодні завдяки міжнародній грантовій підтримці в університеті реалізовано більше десятка проєктів завдяки міжнародній грантовій підтримці. В рамках проєктів  впроваджено  нові освітні програми, відкрито нові структурні підрозділи та центри.  

Маріупольський державний університет відкритий до співробітництва з науковими та академічними спільнотами в усьому світі.